-->

หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

งดบรรยายพิธีไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559   อ่านต่อ
แจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2559   อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

กำหนดการปฐมนิเทศนักศักษาใหม่ โครงการ TU-PINE ปีการศึกษา 2559