หลักสูตรที่เปิดสอนระดับชั้นปริญญาตรี

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกําหนดการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ปี 2560   อ่านต่อ
แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2559   อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560   อ่านต่อ

เกี่ยวกับโครงการฯ และประวัติความเป็นมา

โครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (Programme of Innovative Engineering) หรือ TU-PINE เพื่อพัฒนาและบริหารหลักสูตรเชิงบูรณาการ โดยมีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย ทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ใน 3 สาขาวิชา

 

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกค่ายPINE CAMP