ศิษย์เก่า

Image

Cyber Security Consultant บริษัท Ernst & Young (Thailand)

นางสาวภัทรานิษฐ์ พิศาลธนโรจน์

Soft-En รุ่น 2
Image

Quality assurance บริษัท AppMan

นางสาวลักษมี เพียรอานุภาพ

Soft-En รุ่นแรก
Image

วิศวกรไฟฟ้า บริษัท จีโอ ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

นายรัชพล นันทะเสน

iPEN รุ่นแรก
Image

วิศวกรไฟฟ้า บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด มหาชน

นางสาวชุลีพร บุญประกอบพร

iPEN รุ่นแรก
Image

วิศวกร, บริษัท Nippo Corporation, Japan

นางสาวศิริธัญญา ศรีธัญญา

EBM รุ่น 3
Image

วิศวกรโยธา The Siam Cement Group (SCG)

นายกิตติโชค สีกาแก้ว

EBM รุ่น 2