ติดต่อเรา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
99 ม. 18 ต. คลองหนึ่ง อ. คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 0 2564 3001~9 ต่อ 3234, 3235 3250และ 3279
มือถือ 08 0410 8337 , 08 0067 0879
โทรสาร 0-2986-9547 tupine@engr.tu.ac.th