สำหรับนักศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม"การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. "การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว"
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 
กำหนดการรับสมัคร
1. การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 มกราคม 2559
2. การประกวดกองเชียร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2559