สำหรับนักศึกษา

หมวด ชื่อและรายละเอียด
TU-PINE ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2559 อ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร อ่านต่อ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
ประกาศข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2 อ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2559 อ่านต่อ
วิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไขเปิดภาค 2) อ่านต่อ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
ประกาศเรื่องการขอเปิดรายวิชา กรณีพิเศษ ภาค 2/2558 อ่านต่อ
iPEN ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม"การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" อ่านต่อ
ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ