สำหรับนักศึกษา

หมวด ชื่อและรายละเอียด
TU-PINE ปฏิทินการศึกษา (กิจกรรม) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ และที่อยู่ในการจัดส่งเอกสาร อ่านต่อ
ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
ประกาศข้อกำหนดการทดสอบสมรรถนะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี อ่านต่อ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการ TU-PINE อ่านต่อ
iPEN ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม"การแข่งขันประดิษฐ์หุ่นยนต์เสือปืนไว" อ่านต่อ
ระเบียบและข้อปฏิบัติการใช้เครื่องมือห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ