การรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3pdf

- กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์ pdf

- แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา pdf

- ใบแจ้งการชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ pdf

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 pdf

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 pdf

ตั้งแต่บัดนี้ - 11 กรกฎาคม 2560

คลิ๊กสมัคร Online

 

...............................................................................................

หนังสือขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาpdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 pdf

- กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์ pdf

- แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา pdf

- ใบแจ้งการชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 pdf

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 pdf

ตั้งแต่บัดนี้ - 10 มีนาคม 2560

คลิ๊กสมัคร Online

......................................................................................................................................................................

หนังสือขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาpdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 pdf

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 pdf

- กำหนดการหลังการสอบสัมภาษณ์ pdf

- แบบฟอร์มยืนยันการเข้าศึกษา pdf

- ใบแจ้งการชำระเงินค่ารักษาสิทธิ์ pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 pdf

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 pdf

ประกาศรับสมัคร นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 pdf

ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โครงการ TU-PINEpdf

....................................................................................................................................................................................

โครงการ TU-PINE ไม่เข้าร่วมระบบ เคลียริงเฮาส์ (clearinghouse) และไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา EBM ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 486,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา iPEN-iEE ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 465,000 บาท

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สาขา Soft-EN ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 395,000 บาท

ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร สำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์pdf