ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561

วันที่ 26/04/2018

ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์  ภาคการศึกษาที่ 2/2560

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561

ที่เว็บไซต์ www.reg.tu.ac.th