กำหนดการผ่อนผันชำระค่าจดทะเบียน โครงการ TU-PINE ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

วันที่ 03/08/2020

กำหนดการผ่อนผันชำระค่าจดทะเบียน โครงการ TU-PINE ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 ให้ยื่นคำร้องขอผ่อนผัน แบบ Online ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2563 (หากไม่ดำเนินการตามที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจาณา)