ข่าวสาร

30/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/01/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 อ่านต่อ
18/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
06/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
08/12/2016 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2559 (แก้ไข 7 ธ.ค.59) อ่านต่อ
10/11/2016 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 1/2559 ตั้งแต่ วันที่ 14 พ.ย.-2 ธ.ค.59 อ่านต่อ
04/11/2016 แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET อ่านต่อ
31/10/2016 ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามภาวะการหางานทำของ บัณฑิต ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่นปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
27/10/2016 กำหนดการและข้อบังคับปฏิบัติสำหรับ บัณฑิต และมหาบัณฑิต ในวันซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
24/08/2016 งดบรรยายพิธีไหว้ครู ปี 2559 วันที่ 15 กันยายน 2559 อ่านต่อ
< หน้า 3 ของ 7 >