ข่าวสาร

05/04/2017 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขา EBM ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 อ่านต่อ
27/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 อ่านต่อ
24/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
06/03/2017 ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
10/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
30/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/01/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2559 อ่านต่อ
18/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
06/01/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
08/12/2016 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดกิจกรรมการศึกษา ชั้นปริญญาตรี ภาค 2/2559 (แก้ไข 7 ธ.ค.59) อ่านต่อ
< หน้า 2 ของ 7 >