ข่าวสาร

22/05/2017 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ
03/05/2017 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 2/2559 ตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ค.-21 พ.ค.60 อ่านต่อ
26/04/2017 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
21/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 อ่านต่อ
18/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
05/04/2017 ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท สาขา EBM ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 3 อ่านต่อ
27/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 อ่านต่อ
24/03/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
06/03/2017 ตรวจสอบเลขทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
10/02/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
< หน้า 2 ของ 7 >