ข่าวสาร

01/09/2017 แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านต่อ
15/08/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านต่อ
06/07/2017 ตารางกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/06/2017 ข้อกําหนดการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ปี 2560 อ่านต่อ
19/06/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2559 อ่านต่อ
22/05/2017 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ
03/05/2017 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาค 2/2559 ตั้งแต่ วันที่ 5 พ.ค.-21 พ.ค.60 อ่านต่อ
26/04/2017 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
21/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2 อ่านต่อ
18/04/2017 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 7 >