ข่าวสาร

16/11/2018 แบบฟอร์มคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2560 อ่านต่อ
06/11/2018 ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา ที่ 1/2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ปี 2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม ส่งคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT เพื่อขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขา Soft-EN ประจำปี 2561 อ่านต่อ
23/08/2018 ขอคืนเงินค่าสอบ TU-GET เทอม 1/61 อ่านต่อ
18/06/2018 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ
28/05/2018 TU Reg Mobile Application อ่านต่อ
11/05/2018 ประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 1 >