ข่าวสาร

08/01/2018 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2560 อ่านต่อ
10/11/2017 กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
09/11/2017 ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
09/11/2017 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ย.-5 ธ.ค.60 อ่านต่อ
12/10/2017 Fujikura ประกาศให้ทุนการศึกษา (รุ่นที่ 2) อ่านต่อ
01/09/2017 แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านต่อ
15/08/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560 อ่านต่อ
06/07/2017 ตารางกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/06/2017 ข้อกําหนดการทดสอบสมรรถนะนักศึกษา ปี 2560 อ่านต่อ
19/06/2017 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 3/2559 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 7 >