ข่าวสาร

18/06/2018 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ
11/05/2018 ประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ
26/04/2018 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
23/04/2018 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 รอบที่ 2 อ่านต่อ
23/01/2018 แบบฟอร์มขอคืนเงินค่า TU-GET ภาค 2/2560 อ่านต่อ
08/01/2018 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 2/2560 อ่านต่อ
09/11/2017 ขอความร่วมมือบัณฑิตที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อ่านต่อ
06/07/2017 ตารางกิจกรรมพัฒนาความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
22/05/2017 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2560 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 1 >