ข่าวสาร

14/08/2561 แจ้งสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา 1/2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ปี 2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม ส่งคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT เพื่อขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขา Soft-EN ประจำปี 2561 อ่านต่อ
23/08/2018 ขอคืนเงินค่าสอบ TU-GET เทอม 1/61 อ่านต่อ
18/06/2018 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ
28/05/2018 TU Reg Mobile Application อ่านต่อ
11/05/2018 ประกาศมหาวิทยาลัย สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ระดับปริญญาตรี ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ
26/04/2018 ขอความร่วมมือให้นักศึกษาทุกคน ประเมินการสอนออนไลน์ ภาคการศึกษาที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน - 19 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ
23/04/2018 กำหนดการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
23/02/2018 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปี 2561 รอบที่ 2 อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 2 >