ข่าวสาร

30/01/2019 งดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์ ฝุ่น PM 2.5 อ่านต่อ
21/01/2019 กำหนดการฝึกซ้อมและการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ
18/01/2019 ขอคืนเงินค่าสอบ TU-GET เทอม 2/2561 อ่านต่อ
16/01/2019 กำหนดการแจ้งจบการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2561 อ่านต่อ
16/11/2018 แบบฟอร์มคืนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษ ภาคฤดูร้อน/2560 อ่านต่อ
06/11/2018 ประเมินการสอน Online ภาคการศึกษา ที่ 1/2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม แจ้งคะแนน เพื่อจัดรายวิชา ภาษาอังกฤษ ปี 2561 อ่านต่อ
23/08/2018 แบบฟอร์ม ส่งคะแนนมาตรฐาน GAT-PAT เพื่อขอรับทุนเรียนดีตลอดหลักสูตร สาขา Soft-EN ประจำปี 2561 อ่านต่อ
18/06/2018 ปฏิทินกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปี 2561 อ่านต่อ
28/05/2018 TU Reg Mobile Application อ่านต่อ
< หน้า 1 ของ 2 >