พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่

พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558

กิจกรรมซ้อมย่อย วันที่ 3 พ.ย.59

ซ้อมรวมวันที่ 5 พ.ย.59 และซ้อมใหญ่ วันที่ 6 พ.ย.59

วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 12-13 พ.ย.59