กิจกรรม

ค่าย PINE CAMP # 3 ค่าย PINE CAMP # 3 view
ประเพณีวันสงกรานต์ 2560 ประเพณีวันสงกรานต์ 2560 view
เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของบริษัท การท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) view
นักศึกษาโครงการ TU-PINE รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559 จากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นักศึกษาโครงการ TU-PINE รับทุนสนับสนุนการวิจัยปริญญานิพนธ์ (Senior Project) ประจำปี 2559 จากบริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) view
กิจกรรม กิจกรรม "TU-PINE น้อมนำคำพ่อสอน สานต่อที่พ่อทำ" view
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 กิจกรรมซ้อมย่อย ซ้อมรวม และซ้อมใหญ่ view
โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (17 มี.ค. 59) โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (17 มี.ค. 59) view
โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด  (26 มี.ค.59) โครงการทัศนศึกษาและเยี่ยมชมดูงานนอกสถานที่ ระดับบัณฑิตศึกษา ณ โรงงานบริษัท สุราบางยี่ขัน จำกัด (26 มี.ค.59) view
โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (30 มี.ค 59) โครงการนำนักศึกษาดูงาน ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด (30 มี.ค 59) view
< หน้า 1 ของ 1 >